hokusai_zoomjapon_1

hokusai_zoomjapon_1

Shimotsuke Kurokamiyama Kirifuri no taki (Cascata nella nebbia, monte Kurokami), 1832. Estratto da Viaggio tra le cascate giapponesi.