tsukioka-yoshitoshi-yokai-zoomjapon75

tsukioka-yoshitoshi-yokai-zoomjapon75

Suma Urabe Suetake incontra un fantasma. Stampa di Tsukioka Yoshitoshi, 1865. / DR