yoshitoshi-tsukioka-yokai-zoomjapon75

yoshitoshi-tsukioka-yokai-zoomjapon75

La vecchia avida e la scatola dei demoni. Stampa di Tsukioka Yoshitoshi, 1865. / DR