voyage_sakai1

voyage_sakai1

Immagine di Kitaro, sul treno che collega Sakaiminato a Yonago, di Mizuki Shigeru. / Gabriel Bernard per Zoom Giappone