hiyoshi-kagura-zoomjapon76

hiyoshi-kagura-zoomjapon76

I serpenti giganti della compagnia Hiyoshi Kagura, a Midori. / Troupe Hiyoshi Kagura