yoshida-zensaku-zoom-japon81

yoshida-zensaku-zoom-japon81

Per Yoshida Zensaku il formaggio è un eccellente mezzo che favorisce gli scambi. / Sekiguchi Ryôko per ZOOM Giappone